Kariyer Planlaması

Kariyer Planlaması Nedir?

Kariyer; iş hayatında ulaşılmak istenen nokta ve bu noktaya ulaşma yönünde sarf edilen çabalar toplamıdır. Kariyer planlaması ise iş hayatında hedeflenen nokta için en uygun yolun belirlenmesi sürecidir. Bu süreç mesleki eğilimler göz önünde bulundurularak planlandığı sürece verimli olur.

Kariyer planlama aşamasında karşılaşılabilecek beklenmedik durumlarda (ekonomik, sosyal vb.) söz konusu olabilir. Bu durumlarda planlarda aksama ve değişiklik olabileceği göz önünde bulundurularak karamsarlığa kapılmamak gerekir.

“Başarının sırlarından biri, geçici başarısızlıkların bizi yenmesine izin vermemektir.” (Mark Kay)

Kariyer planlamasında ilk ve en önemli nokta; öncelikle kendini tanıyarak iş hayatı için hedefler koymak gerektiğidir. Aksi takdirde sürekli olarak hedef değiştirme, iş hayatında memnuniyetsizlik ve bunun getireceği verimsizlikle karşılaşmak kaçınılmaz olacaktır.

“Kendinizi tanıyıp ifade etmek onu inkâr etmekten çok daha kolaydır ve başarırsanız liderlikte ödüllendirilirsiniz.” (Warren Bennıs)

Kendi ile ilgili analizi doğru bir şekilde gerçekleştiren birey; ikinci aşamada sektör gereklilikleri konusunda bilgi toplamalıdır. Bireyin nitelik ve hedefleri ile hangi sektörün ihtiyaç ve nitelikleri uyum sağlıyorsa kariyer planı o doğrultuda hazırlanmalıdır.

“Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz.” (Cladue Bernard)

 

Kariyer ve Zaman Yönetimi

Zaman yönetimi teknikleri ile adil zaman dağılımı oluşturularak iş hayatındaki düzeni sağlamak, kariyer amacına sistemli bir şekilde ulaşmak ve bunun yanı sıra bireyin kendi gelişimi için yeterli zaman yaratmak hedeflenir. Kariyer; mesleki hayatımızda planladığımız hedeflere ulaşmak için verimliliğimizi arttıracak eğitim ve deneyimlerle gelişen süreçtir.  Kariyer tanımından da anlaşılacağı üzere kariyer hedef ve planlardan oluşur. Planlama süreci bir zaman dilimini kapsadığı için zamanın ideal şekilde yönetilmesini de gerektirir. Bu nedenle kariyer için zaman yönetimi çok önemlidir.

Zaman yönetimi için kullanılan en bilindik yöntem takvim kullanımıdır. Teknolojinin sunduğu imkanlar da düşünüldüğünde elektronik takvim ve ajanda gibi uygulamalar zaman yönetiminde kullanılabilecek pratik çözümlerdendir.

Bireylerin kullandığı zaman dağılımları incelendiğinde en çok zamanı alışkanlıkların kapsadığı görülmektedir. Bu nedenle iş hayatında zaman kaybı yaratan alışkanlıkların (düzensiz kalkma saatleri, dağınıklık, uzun süren telefon görüşmeleri vb.) bırakılması kullanılabilir zaman diliminin artmasını sağlar.

Zaman yönetimini etkileyen diğer bir unsur da çalışma ortamıdır. Çalışma ortamının verimlilik üzerindeki etkisi tartışılmazdır. Meslek hayatına atılmadan önce firma tanıtımları, staj süreçleri gibi zamanlarda çalışma ortamları hakkında daha detaylı bilgi sahibi olunabilmektedir. Bu nedenle özellikle staj süreçlerinin kariyer planlaması açısında önemli olduğu unutulmamalı ve gerekli özen gösterilmelidir.

 

 Staj Nedir?

Staj, eğitim hayatı boyunca edinilen teorik bilgileri uygulamaya dökme imkanını sağlayan, iş hayatına ilk adımın atıldığı hazırlık dönemidir.

Kariyer planlamasının da ilk durağı olan staj dönemi; kariyer yapmak için seçilen sektörü tanıma olanağı vermektedir.

Staj yapılacak kurumu araştırarak kurum hakkında önbilgi sahibi olmak; kuruma kolay uyum sağlanması ve staj döneminin verimli geçmesi açısından önem teşkil eder. Verimli geçen bir staj dönemi ile iş hayatının ilk kapısının da açılabileceği unutulmamalıdır. Çünkü kurum içinde başarılı olan stajyerlerin staj dönemi sonrası kurumda kalma veya kurum tarafından farklı bir kuruma referans edilme yolu ile iş sahibi olma imkanları olabilmektedir.

 

Güncellenme Tarihi:17 Kasım 2022

Skip to content